Januari 2015

Digitaal Veiligheidspaspoort

Werken op een bouwplaats, op het spoor of dicht langs het spoor brengt risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat medewerkers zich hiervan bewust zijn en blijven. De railinfrabranche heeft daarom het Digitaal VeiligheidsPaspoort (DVP) ingevoerd, waarmee veiligheid naar een hoger niveau wordt getild. Iedereen die in opdracht van ProRail werkzaamheden verricht in de gevarenzone (zone A), nabijheidszone (zone B) of op een bouwplaats, dient in het bezit te zijn van een DVP.

Het DVP is een persoonlijke pas waarmee je aan het werk kunt op ProRail-terrein. Door het scannen van de pas is zichtbaar of je aanwezig mag zijn op het betreffende terrein en over welke certificaten je beschikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Omdat  wij het belangrijk vinden om te investeren in onze medewerkers, hebben al onze medewerkers in de afgelopen tijd de cursus Digitaal Veiligheidspaspoort gevolgd en allen zijn geslaagd voor deze cursus. Hierdoor zijn al onze medewerkers gecertificeerd en opgeleid voor werken langs het spoor.

Moeten er werkzaamheden uitgevoerd dicht of langs het spoor? Klik dan hier